• Ķieģeļu un akmens mūru restaurācija

Par mums

Restaurējam un rekonstruējam vēsturiskās būves, kā arī pieminekļus. Mūsu uzņēmums piedāvā veikt interjera un eksterjera dekoratīvās tēlniecības darbus, polihromijas un koka restaurāciju, kā arī fasāžu restaurāciju, rekonstrukciju un dekoratīvo elementu izstrādi, sākot no idejas līdz tā realizācijai izvēlētajā materiālā.
Veiksmīgi sadarbojamies ar citu mākslinieciski amatniecisko darbu speciālistiem.
Sadarbība un kompromisu māksla – izmantot pēc iespējas būves tapšanas laikam pietuvinātus un/vai ar oriģinālu saderīgus materiālus un tajā pašā laikā sargāt to no mūsdienu apkārtējās vides izaicinājumiem un panākt tās efektīvu kalpošanu mūsdienu funkcijām.

IZPĒTE
Objekta tehniskā stāvokļa izpēte. Jānoskaidro priekšmeta un materiālu, no kuriem tas izgatavots, sākotnējā struktūra, bojājuma veids un sairšanas pakāpe, negatīvi ietekmējošie faktori, kā arī oriģināla zudumi. Izpēti veic, sadarbojoties ar citām profesijām – ķīmiķiem (materiālu sastāva analīzes), biologiem (mikoloģiskās analīzes), arheologiem, mākslas vēsturniekiem un citiem.

AIZSARGĀŠANA
Saudzīga glabāšana jeb preventīvā konservācija ir pasākumu komplekss, ko veic, lai palēninātu vai apstādinātu kultūras vērtību nolietošanos vai sairšanu, iedarbojoties uz vidi un kaitējošajiem faktoriem (mitrums, sāļu ietekme, dažādu mikroorganismu iedarbība utt.).

KONSERVĀCIJA
Pasākumi, ko veic, lai saglabātu kultūras pieminekli maksimāli stabilā esošā stāvoklī, nostiprinot tā struktūru. Saudzīga attīrīšana no uzslāņojumiem.
Dezinfekcija, nostiprināšana, stabilizēšana esošajā stāvoklī, neveicot zudumu rekonstrukciju.

RESTAURĀCIJA / RENOVĀCIJA / REKONSTRUKCIJA
Objekta sākotnējā izskata atgūšana.