Fasādes attīrīšana

Mūra un tā detaļu attīrīšana

Mūri attīra no iepriekšējo periodu neatbilstošiem mūra remonta materiāliem – portlandcementa šuves, ķieģeļu pieveidojumus, nestabilas šuves un mūra materiālus izkaļ vai izskrāpē mehāniski ar rokas vai izzāģē ar elektriskajiem rokas instrumentiem, nebojājot blakus esošos veselos materiālus.

Jauno māla dakstiņu, smilšakmens, mākslīgā akmens, granīta cokola un ķieģeļu mūra attīrīšanai izmanto fasādes tīrīšanai paredzēto pastu (pH5), noskalojot ar siltu ūdeni vai augstspiediena ūdens / tvaika strūklu, nepieciešamības gadījumā neitralizējot virsmu ar 0,5% kalcinētās sodas (Na2CO3) šķīdumu ūdenī. Iepriekšējo periodu javas, krāsas u.tml. uzslāņojumu noņemšanai izmanto mehāniskos rokas instrumentus, krāsas pārveidotājus vai šķīdinātājus, pēc iespējas saglabājot oriģinālo virsmas faktūru un mehānisko stāvokli. Smilšakmens detaļām vietās, kur to pieļauj virsmas faktūra, tīrīšanu veic mehāniski ar dažāda smalkuma smilšpapīriem.

Apmetuma daļas nomazgā ar ūdeni un attīra no birstošām daļām.

Vietās, kur žūšanas procesā veidotos izsāļojumi, lieto destilēta ūdens un lignīna komprešu sistēmu.